Povijest / Geschichte

Povijest HKZ-a iz pera jednog suosnivača....

Hrvatska kulturna zajednica – Stuttgart
Kroatische Kulturgemeinschaft e.V.
1984 -1994
Osnutak i 10-godišnji rad – putevima „Hrvatskog povijesnog sna“

autor: Stjepan Poropatić

 otvori...


Zur Geschichte der Kroatischen Kulturgemeinschaft aus der Feder eines Gründungsmitglieds...

Hrvatska kulturna zajednica – Stuttgart
Kroatische Kulturgemeinschaft e.V.
1984 -1994 
Bericht über die Gründung und 10-jährige Tätigkeit der kroatischen Kulturgemeinschaft.

Autor: Stjepan Poropatić


In Memoriam: Prvi predsjednik HKZ Zdenko Artuković


Izvještaj: Proslava 25. obljetnice HKZ


Povelja za 25. obljetnicu HKZ grada Stuttgarta


Poziv: Proslava 25. obljetnice HKZ